Isaak geeft Jakob de zegen

 

En Isaak gaf Jakob zijn zegen

Toen zei Isaak tegen Jakob: ‘Kom eens wat dichterbij, mijn zoon, zodat ik kan voelen of je inderdaad mijn zoon
Esau bent of niet.’ Omdat Jakobs handen even behaard waren als die van zijn broer Esau, herkende Isaak
 hem niet en dus zegende hij hem. - Genesis 27: 21-23

Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

In iets anders geloven dan jezelf vereist een zekere moed. Toch kunnen de mensen die vertrouwen op God je vertellen dat je juist door op Hem te bouwen meer moed en vrede in je hart zult vinden.