Jozef door zijn broers verkocht

 

Jozef door zijn broers verkocht

Toen er Midjanitische kooplieden uit de karavaan voorbijkwamen, trokken de broers Jozef uit de put en
verkochten hem voor twintig sjekel, en die Ismaëlieten namen Jozef mee naar Egypte. - Genesis 37: 28
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

Er bestaat geen groter geluk dan het kennen van Gods liefde en Zijn vergeving.