Jozef door zijn broers verkocht

 

Jozef door zijn broers verkocht

Toen er Midjanitische kooplieden uit de karavaan voorbijkwamen, trokken de broers Jozef uit de put en
verkochten hem voor twintig sjekel, en die Ismaëlieten namen Jozef mee naar Egypte. - Genesis 37: 28
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

Het is beter om een klein werkje goed te doen dan een grote klus half.