Het volk door de zee (1)

 

Het volk door de zee

Toen hield Mozes zijn arm boven de zee, en de HEER liet de zee terugwijken door gedurende de hele nacht
een krachtige oostenwind te laten waaien. Hij veranderde de zee in droog land. Het water spleet, en zo
konden de Israëlieten dwars door de zee gaan, over droog land; rechts en links van hen rees het water
op als een muur. - Exodus 14: 21,22
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

Wees positief. Er zijn genoeg mensen die de negatieve kant van de zaak zien.