Het volk door de zee (2)

 

Het volk door de zee

De profetes Mirjam, Aärons zuster, pakte haar tamboerijn, en alle vrouwen volgden haar, dansend en op
de tamboerijn spelend. En Mirjam zong dit refrein:
‘Zing voor de HEER,  zijn macht en majesteit zijn groot! Paarden en ruiters wierp hij in zee.’
- Exodus 15: 20,21

Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

Speel vandaag maar voor God. Hoe je dat kunt doen? Ga liefdevol met een ander om, want God is liefde.