Het volk door de zee (2)

 

Het volk door de zee

De profetes Mirjam, Aärons zuster, pakte haar tamboerijn, en alle vrouwen volgden haar, dansend en op
de tamboerijn spelend. En Mirjam zong dit refrein:
‘Zing voor de HEER,  zijn macht en majesteit zijn groot! Paarden en ruiters wierp hij in zee.’
- Exodus 15: 20,21

Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

Soms moet je in goed vertrouwen een stap in de juiste richting zetten en dan zal God je tegemoet komen. Hij zal doen wat jij niet kunt.