Plundering van de tempel

 

Plundering van de tempel

En alle voorwerpen uit de tempel van God, de grote zowel als de kleine, liet de koning van de Chaldeeën naar
Babel overbrengen, evenals de schatten uit de tempel en de kostbaarheden van de koning en zijn raadsheren.
- 2 Kronieken 36: 18 
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

Er is niets dat God niet begrijpen kan.