Jezus redt Petrus

Jezus redt Petrus

Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit:
‘Heer, red me!’ Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast en zei:
‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’ - Matteüs 14: 30
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

Evolutie?
Waarom moeilijk doen als het ook in zes dagen kan!