Jezus in de woestijn

 

Jezus in de woestijn

Nu kwam de duivel naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden
te veranderen.’ Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood
alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.” - Matteüs 4: 3,4 
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

In iets anders geloven dan jezelf vereist een zekere moed. Toch kunnen de mensen die vertrouwen op God je vertellen dat je juist door op Hem te bouwen meer moed en vrede in je hart zult vinden.