Jezus in de woestijn

 

Jezus in de woestijn

Nu kwam de duivel naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden
te veranderen.’ Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood
alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.” - Matteüs 4: 3,4 
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

Geef vandaag liefde. Wees lief voor anderen. Wees lief voor je gezin. Wees lief voor God. Hij zal ervoor zorgen dat je genoeg liefde hebt en Hij geeft je er meer voor terug dan je ooit zou kunnen weggeven.