Jezus in de woestijn

 

Jezus in de woestijn

Nu kwam de duivel naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden
te veranderen.’ Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood
alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.” - Matteüs 4: 3,4 
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

Soms moet je in goed vertrouwen een stap in de juiste richting zetten en dan zal God je tegemoet komen. Hij zal doen wat jij niet kunt.