Andreas de eerste dicipel

 

Andreas de eerste dicipel

 Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten
uitwierpen in het meer; het waren vissers. Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van
mensen maken.’ Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem. - Marcus 1: 16,17
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

Het is beter om een klein werkje goed te doen dan een grote klus half.