Het dochtertje van Jaïrus (2)

 

Het dochtertje van Jaïrus

Hij pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar: ‘Talita koem!’ In onze taal betekent dat: ‘Meisje,
ik zeg je, sta op!’ Meteen stond het meisje op en begon heen en weer te lopen. Ze was twaalf jaar.
Iedereen was met stomheid geslagen. - Marcus 5: 41,42
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

Geef vandaag liefde. Wees lief voor anderen. Wees lief voor je gezin. Wees lief voor God. Hij zal ervoor zorgen dat je genoeg liefde hebt en Hij geeft je er meer voor terug dan je ooit zou kunnen weggeven.