Vissers van mensen (2)

 

Vissers van mensen

Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze
wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers
van mensen maken.’ - Matteüs 4: 18,19 
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

Een gebed hoeft niet lang te zijn zolang het maar uit de grond van je hart komt.