Jezus loopt over het water (1)

 

Jezus loopt over het water

 Petrus antwoordde: ‘Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet
komen.’ Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe.
- Matteüs 14: 28, 29
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

Als je door iemand te kort bent gedaan, zet het hem dan betaald door hem te vergeven. Dat is iets wat niet snel vergeten zal worden.