Saulus kan weer zien

 

Saulus kan weer zien

 Ananias vertrok en ging naar het huis, waar hij Saulus de handen oplegde, terwijl hij zei: ‘Saul, broeder,
ik ben gezonden door de Heer, door Jezus, die aan u verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te
zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de heilige Geest.’ Handelingen 9: 17 
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

Speel vandaag maar voor God. Hoe je dat kunt doen? Ga liefdevol met een ander om, want God is liefde.