Paulus op Malta

 alt

Paulus op Malta

Toen de Maltezers het beest aan zijn hand zagen hangen, zeiden ze tegen elkaar: ‘Die man is vast
een moordenaar. Hij is aan de zee ontsnapt, maar de slang wil niet dat hij blijft leven.’ Paulus schudde
de slang echter van zich af in het vuur en bleef volstrekt ongedeerd. - Handelingen 28: 4, 5 
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

In iets anders geloven dan jezelf vereist een zekere moed. Toch kunnen de mensen die vertrouwen op God je vertellen dat je juist door op Hem te bouwen meer moed en vrede in je hart zult vinden.