De talenten

 

De talenten

Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat
aan hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog een ander één,
ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. - Matteüs 25: 14, 15 
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

Er bestaat geen groter geluk dan het kennen van Gods liefde en Zijn vergeving.