De Zaaier (1)

 

De Zaaier

Maar er waren ook zaadjes die in goede grond vielen en wel vrucht voortbrachten: ze schoten op
en groeiden en droegen vrucht. Sommige leverden het dertigvoudige op, andere het zestigvoudige
en weer andere het honderdvoudige.’ - Marcus 4: 8
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

In iets anders geloven dan jezelf vereist een zekere moed. Toch kunnen de mensen die vertrouwen op God je vertellen dat je juist door op Hem te bouwen meer moed en vrede in je hart zult vinden.