Het blijde nieuws aan de herders

 

Het blijde nieuws aan de herders

De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk
met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de
messias, de Heer. - Lucas 2: 10, 11
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

Als je door iemand te kort bent gedaan, zet het hem dan betaald door hem te vergeven. Dat is iets wat niet snel vergeten zal worden.