Het blijde nieuws aan de herders

 

Het blijde nieuws aan de herders

De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk
met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de
messias, de Heer. - Lucas 2: 10, 11
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

Wil je winnen?

Wees dan bereid om je volledig in te zetten.