Herders op weg naar Bethlehem

 

Herders op weg naar Bethlehem

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar
Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft
gemaakt.’ - Lucas 2: 15
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

In iets anders geloven dan jezelf vereist een zekere moed. Toch kunnen de mensen die vertrouwen op God je vertellen dat je juist door op Hem te bouwen meer moed en vrede in je hart zult vinden.