Liturgische formulieren

Liturgische formulieren kerkdienst GKV De Voorhof Apeldoorn

Dit zijn de formulieren die gebruikt worden tijdens de bijzondere kerkdiensten. Deze formulieren zijn in 2011 vastgesteldt en worden in alle GKV kerken gebruikt.

Avondmaalsformulier 1

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (1)

Avondmaalsformulier 2

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (2)

Avondmaalsformulier 3

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Avondmaalsformulier 4

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (4)

Avondmaalsformulier 5

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (5)

Bevestiging dienaren van het woord

Formulier om dienaren van het woord te bevestigen (predikant/voorganger)

Doopformulier 1

Formulier om de christelijke doop te bedienen
aan de kinderen van de gelovigen (1)

Doopformulier 2

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (2)

Doopformulier 3

Formulier om de christelijke doop te bedienen
aan de kinderen van de gelovigen (3)

Doopformulier voor volwassenen

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen.

Huwelijksformuler

Formulier voor het kerkelijk huwelijk

Kerkelijke tucht

Formulier voor de openbare kerkelijke tucht

Openbare geloofsbelijdenis

Formulier voor de openbare geloofsbelijdenis
(door gedoopte catechisanten)

Er bestaat geen groter geluk dan het kennen van Gods liefde en Zijn vergeving.