kerkplein.jpg

Missionaire Commissie

De missionaire commeissie (voorheem commissie Zending & Hulpverlening) staat de kerkenraad met de diakenen en de gemeente bij in de uitvoering van de roeping met het Evangelie dat haar is toevertrouwd ook buiten de wereld van eigen taal en cultuur hen te zoeken, die vreemd zijn aan of vervreemd zijn van God en zijn dienst. Deze roeping tot het zendingswerk geldt zowel de verkondiging van het Evangelie als barmhartigheidbetoon.

Zending is evangelieverkondiging en kerkplanting, maar ook hulp bieden bij kerkelijk opbouwwerk aan zusterkerken in het buitenland.
Vanuit onze gemeente steunen wij het zendingswerk in de Ukraine. Dit doen wij samen met alle Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) van Gelderland en Flevoland.
Samen met de kerken in Apeldoorn-Centrum, Doesburg, Doetinchem, Neede en Zutphen richten wij ons op de plaats Kiev.
De Ukraine is een arm land en veel gemeenteleden hebben problemen om in hun dagelijks levensonderhoud te voorzien, laat staan dat ze veel aan de kerk kunnen bijdragen.

Wij informeren regelmatig de gemeente over de voortgang van de zending en proberen daarmee de betrokkenheid van de gemeenteleden te optimaliseren.
Verder heeft we tot taak te zorgen dat de financiële bijdragen door de gemeenteleden bij elkaar worden gebracht.

Op de website www.oekrainezending.nl vindt u veel meer informatie over de zendingsactiviteiten van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) van Gelderland en Flevoland.

Voorzitter:

L. Rots
055-7074009

Secretaris

H. de Ruiter-Oosterveld
055-5343222

Bijdrage?

Wilt u een algemene financiële bijdrage leveren ten behoeve van de zending in de Oekraïne, dan kunt u dit overmaken op:
Bankrekeningnummer 32.57.71.065 ten name van Ukraine Zending Hattem (Rabobank Hattem). Dit onder vermelding van "gift".

Beleefd zijn kost niets, maar het is wel onbetaalbaar.