Kernpunten Beraadsvergadering 28 januari 2020

Verslag van de vergadering van het Apeldoorns Beraad van Kerken
dd 28 januari 2020

Inhoudelijk gesprek

Het inhoudelijk gesprek in deze vergadering ging over beleving en verwachting t.a.v. oecumene, gezien vanuit de eigen kring.
In sommige geloofsgemeenschappen moet Oecumene nog groeien. Het leeft niet zo.
In meeste gemeenschappen ligt prioriteit tegenwoordig toch bij eigen voortbestaan.

Week van Gebed – evaluatie
Er was een goede opkomst. De dienst op zaterdagavond is slecht bezocht. Moet die verplaatst worden naar vrijdagavond of zondagavond?

Viering 75 jaar bevrijding
De viering zal in de Grote Kerk plaatsvinden.
Er wordt ook gesproken over een fietstocht.

Pop-up-kerk
Men wil een kunstenaarsmarkt organiseren op laatste zaterdag in augustus. Het thema is “thuiskomen” en als locatie denkt men aan het stationsplein. Om het e.e.a. te borgen is het voorstel om deze groep een werkgroep van ABvK te maken. Participatie is mogelijk van alle kerkgemeenschappen, en levensbeschouwelijke organisaties.
Het gaat om één dagdeel. Voorkeur is vrijdag, anders zaterdag.

 

Het is beter om een klein werkje goed te doen dan een grote klus half.