Kernpunten Beraadsvergadering van 26 november 2019

KERNPUNTEN
uit het verslag van de vergadering van het Apeldoorns Beraad van Kerken
dd 26 november 2019

 

Nieuw lid van het Beraad
Het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten is als LID toegetreden tot het Beraad!
Afgevaardigde in de vergaderingen van het Beraad is ds. Piet Gude.

Inhoudelijk gesprek
Het inhoudelijk gesprek in deze vergadering ging over bidden – stilte – oecumenische beleving, mede i.v.m. de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen.
Er zijn veel gebedsgroepen of gebedsmomenten in de diverse kerkgenootschappen.
Er zijn verschillende ‘gewoonten’ bij het bidden – samen bidden over de grenzen van kerkgenootschappen heen is zeer verrijkend. De ‘voorgangers-gebedsgroep’ (sinds 1973) is er een voorbeeld van, evenals het ‘Gebedshuis’ (van recenter datum).

N.a.v. het Jaarverslag 2018
Bij vele werkgroepen staat Theo van Driel als contactpersoon gemeld. Vooral bij groepen die genoeg draagvlak hebben, zou naar andere contactpersonen gezocht kunnen worden.
Zou een korter verslag helpen bij communicatie naar de kerken?
Maar wordt het dan niet te veel intern gericht. Er wordt nog naar gekeken.

Viering 75 jaar bevrijding Apeldoorn
Het ligt in de bedoeling vrijdag 17 april 2020 ’s avonds een samenkomst te hebben in de Grote Kerk.
De CGK Barnabaskerk heeft het initiatief genomen binnen de ‘negen-moderamina’ en zal ook voortrekker zijn. Formeel zal het Beraad de samenkomst organiseren en uitnodigingen (breed) doen uitgaan.

 

Druk en stress zijn als onkruid. Wied het uit met Gods liefde en vrede.