Kernpunten van de Beraadsvergadering van 27 augustus 2019

 

Apeldoorns Beraad van Kerken

www.apeldoornsberaadvankerken.nl
Secr. ds. Liesbeth van Hilten-Matthijsen
Tel. 055 521 7472

Mogelijke uitbreiding van het Beraad

In deze vergadering werd kennis gemaakt met:

- ds Piet Gude (emeritus) predikant van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten, die in kerkenraad zal bespreken of de Zevende-dags Adventisten lid of waarnemer van het Beraad zullen worden.
- Hans Bronsveld, voorganger voor de ICF, ontstaan vanuit het AZC werk met een sterk oecumenische inslag
- Ragaiy Sinout is lid van de Koptisch kerk en betrokken bij de inburgering van o.a. +/- 1000 Eritreeërs in Apeldoorn. De meeste Eritreeërs zijn lid van de Koptische kerk die in Apeldoorn één bestuur heeft. Twee dames uit dit bestuur zullen worden afgevaardigd in het Beraad.

Voortaan zullen nieuw-ingekomen voorgangers uitgenodigd worden bij de eerst mogelijke Beraadsvergadering. (Een gezamenlijk kennismaken met alle ‘nieuwelingen’ in de januari-vergadering is de laatste jaren niet meer gelukt)

Er werd uitgebreid gesproken over de Vredesweek 2019.

Er werd mededeling gedaan van de voorbereidende fase van de fusie van de RK Emmaüsparochie (Apeldoorn) met Franciscus/Clara parochie in Twello. De fusie zal waarschijnlijk geen consequenties hebben voor de afvaardiging in het Beraad.

DNA/ONE, het Diaconaal Netwerk Apeldoorn/Omzien Naar Elkaar, probeert de bestuurskracht op peil te brengen en een toerustingsavond te organiseren.

Er is iemand die je hart kent en alles wat er zich afspeelt. En toch houdt Hij van jou.