Kernpunten uit de Beraadsvergadering van januari 2019

Voor de eerste vergadering van het jaar worden traditiegetrouw de (nieuwe) voorgangers van de aangesloten kerken uitgenodigd voor kennismaking en overleg.
Helaas bleek geen van de ong. 10 uitgenodigden te kunnen komen…

Aansluitend aan de thema’s van de jubileumvieringen in 2018 werd verder gesproken over de invulling van de maatschappelijke rol van het ABvK: coördineren, faciliteren en verbinden van uiteenlopende initiatieven en hieraan bekendheid geven binnen de eigen achterban.
Enkele van deze (inter)kerkelijke initiatieven hebben zich in de loop der jaren ontwikkeld tot zelfstandige bewegingen cq. werkgroepen.

Ter gelegenheid van de week van gebed voor de eenheid heeft op zaterdag 26 januari jl. een oecumenische dienst plaatsgevonden in de Lutherse Kerk. (Verslag zie website.) Hoewel er niet veel belangstellenden waren, vinden we het belangrijk door te gaan met het organiseren in Apeldoorn van oecumenische diensten tijdens landelijke of internationale oecumenische gedenkmomenten.

Van de werkgroepen van het Beraad komt de evaluatie van de Werkgroep Vredesweek aan de orde: men is tevreden over de inhoud en de bezoekersaantallen van de activiteiten. PR kan een volgende keer nog beter door bijv. gebruik van social media.
Werkgroep DNA/ONE (diaconaal netwerk Apeldoorn) is in ontwikkeling.

 

Wees positief. Er zijn genoeg mensen die de negatieve kant van de zaak zien.