Kennismaking met het Apeldoorns Beraad van Kerken

Een jubileum !

Het Apeldoorns Beraad van Kerken bestaat vijftig jaar en dat vieren wij. Leuk, mooi zult u zeggen, maar wat is dat Beraad van Kerken dan ? Is dat hetzelfde als de Raad van Kerken ? Of als de Wereldraad van Kerken ? En wat heb ik daar mee te maken ?

Geen Raad, maar Beraad.

De Raad van Kerken is de Nederlandse afdeling van de Wereldraad van Kerken. De Wereldraad bestaat 70 jaar en de Raad van Kerken bestaat 50 jaar dit jaar. Het Beraad van Kerken lijkt in naam misschien op deze Raad van Kerken, toch is de Apeldoornse situatie anders. Zijn de Wereldraad en de Raad van Kerken een Oecumenisch orgaan, waarin ook theologisch naar eenheid wordt gestreefd. Het Apeldoorns Beraad van Kerken is een platform waarop Kerken samenwerken op Pastoraal en Diaconaal gebied. Hoewel we wel vanuit de Oecumene praktisch samenwerken, houden wij ons toch niet met theologische eenheid, laat staan kerkelijke eenheid bezig. Het Apeldoorns Beraad wil met de Bijbel als basis en uitgangspunt, maatschappelijk relevant zijn voor de burgers van de Gemeente Apeldoorn.

Wat heeft het met mij te maken ?

De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt van Apeldoorn – Centrum en Zuid zijn beiden lid van het Apeldoorns Beraad van Kerken. Br. Frenk Lip vertegenwoordigd in het Beraad, zowel de Voorhof, als de Koningshof. Dus ik vertegenwoordig ook u als lid van de kerk in het Apeldoorns Beraad van Kerken.
In de komende tijd zal ik u regelmatig meenemen via artikeltjes in de rubriek ‘Uit het Beraad’ over het werk van het Beraad van Kerken. Zo wordt u geïnformeerd en krijgt u een overzicht van de vele manieren waarop het Beraad voor alle burgers van Apeldoorn actief is , dus ook voor u en met u.

Feestje !

Maar eerst vieren we een feestje, want het Apeldoorns Beraad van Kerken bestaat 50 jaar.
We vieren dat onder andere met een Vesperdienst, zondag 1 juli, in de Grote Kerk aan de Loolaan, vanaf 19.00 uur. En u als leden van de lidkerken bent van harte uitgenodigd.
Het belooft een mooie viering te worden.

F.L.

 

In iets anders geloven dan jezelf vereist een zekere moed. Toch kunnen de mensen die vertrouwen op God je vertellen dat je juist door op Hem te bouwen meer moed en vrede in je hart zult vinden.