Samen doorpraten over jeugd & jeugdwerk op 17 november

JeugdwerkBeste gemeenteleden,

Graag nodigen we u uit om op 17 november – aansluitend aan de ochtenddienst - verder te praten over onze jeugd en het jeugdwerk.

Het thema wat centraal staat is “Hoe betrekken we onze jeugd bij onze kerk? En wat gaat hierin goed? En wat kan beter?”

(zie ook het verslag van moderamen op 17 juni in kerkpost nummer 12 van 14 juli dit jaar).

Dominee Beute zal in deze ochtenddienst ook aandacht besteden aan het onderwerp “jeugd” en wat God ons hier in de Bijbel over vertelt.

Na de dienst willen we op een interactieve manier met elkaar in gesprek over dit onderwerp. En uiteraard zorgen we voor koffie en thee ?.

Deze uitnodiging is voor alle volwassen gemeenteleden, daarnaast willen we alle ouders van opgroeiende kinderen speciaal oproepen om aanwezig te zijn.

Voor de ouders: er is oppas geregeld, dus er wordt gezorgd voor uw baby, peuter en/of kleuter.

Resume:

  • 17 november van 10:30 tot 11:30 in De Voorhof
  • Er is oppas aanwezig, dus komt allen. Ook als u geen kids hebt of ze de deur al uit zijn bent u van harte welkom.

Tot de 17e.

Groet,

Christine (coördinator Schatgravers en Ontdekkers), Pieter (pastoraal werker voor de jeugd), Marinus (predikant) en Anjo, Elma en Chris (Keek na de Preek team)

Afdrukken E-mailadres

Druk en stress zijn als onkruid. Wied het uit met Gods liefde en vrede.