Koor voor Kerkmuziek op 30 juni in zangdienst Tabernakelkerk

Op zondagavond 30 juni 2019 DV wordt er om 18.30 uur een zangdienst gehouden in de Tabernakelkerk.

    Het thema is: Dat een nieuwe wereld komen zal (Jesaja 65:17-25).

    Het Koor voor Kerkmuziek onder leiding van dirigent Dirk Zwart verleent medewerking aan deze dienst, waarin ook samenzang een plaats heeft.

    Voorganger is ds. Henk van de Kamp die ook een meditatie zal verzorgen over het thema.

    Deze dienst vindt plaats in het kader van het palet van keuzediensten dat de Apeldoornse G-kerken (CGK/NGK/GKV) op elke laatste zondag van de maand houden.

    Te vermelden is dat verschillende liederen van Huub Oosterhuis (met muziek van Antoine Oomen) over dit thema ten gehore zullen worden gebracht.

Afdrukken E-mailadres

In iets anders geloven dan jezelf vereist een zekere moed. Toch kunnen de mensen die vertrouwen op God je vertellen dat je juist door op Hem te bouwen meer moed en vrede in je hart zult vinden.