Oefenen na de kerkdienst met een BHV-ontruiming

BHV oefening kerk

Om verschillende redenen kan het nodig zijn om het kerkgebouw te ontruimen. Deze redenen kunnen zijn: brand, bommelding, explosiegevaar van het pompstation, wateroverlast, op verzoek van de politie omdat een boom dreigt om te vallen op de kerk tijdens een storm, etc.
Maar ook bij een reanimatie in de kerkzaal zal de zaal ontruimd worden. Een dergelijk slachtoffer kan namelijk niet verplaatst worden. Elke seconde telt! Dit kan vooral voor kinderen een traumatische gebeurtenis zijn die hen een leven lang bijblijft. In vrijwel alle gevallen is het van belang de ontruiming snel te laten plaatsvinden. Daarom moet de ontruimingsprocedure volgens plan verlopen en geoefend worden.

Het BHV-team

Het BHV-team, herkenbaar aan een hesje, neemt tijdens een ontruiming de leiding. Om het geheel vlot te laten verlopen is het van belang om hun instructies direct op te volgen. Dit kan tegen de borst stuiten want je wilt eerst je jas aandoen, want het is koud buiten… je wilt toch op z’n minst de autosleutels uit je jaszak pakken of de kinderen uit de crèche halen. Echter, als iedereen dat doet, zal dat de ontruiming sterk vertragen en is dus niet toegestaan!

Hoe verloopt deze eerste ontruiming?

Deze eerste keer zal de ontruiming rustig worden beoefend zonder dat er ‘druk’ op wordt gezet.
Na de ‘handdruk’ gaat ieder weer zitten. Één BHV’er zal instructies geven wat u te doen staat. Er zal gevraagd worden om rond te kijken in uw directe omgeving naar een broeder of zuster die niet zelfredzaam is. Laat twee of drie (sterke) personen daar zorg voor dragen en blijven zitten.
De overigen kunnen de zaal verlaten. De voorste helft (bij de preekstoel) van de aanwezigen kunnen via de nooddeuren de zaal verlaten en de achterste helft via de hoofduitgang.
Daarna verlaten de gemeenteleden die niet zelfredzaam zijn (met hun begeleiders) het gebouw.

Loop rustig door (zonder uw jas te pakken of kinderen op te halen) en verzamel u op het parkeerterrein voor het verzorgingstehuis. Stap niet in uw auto, want dat zal aankomende voertuigen van hulpdiensten belemmeren.
De kinderleid(st)ers krijgen hulp van BHV’ers en enkele gemeenteleden om de kinderen te ontruimen. De ouders kunnen zich vóór het verzorgingshuis weer over hun kinderen ontfermen.
Bij slechte weersomstandigheden worden er reddingsdekens uitgedeeld tegen onderkoeling.
Enkele BHV’ers zullen het gebouw controleren of er niemand meer aanwezig is.
Zodra iedereen op de verzamelplaats aanwezig is, zal een BHV’er met een megafoon duidelijk maken dat de oefening is afgelopen kan ieder weer terug.
Regelmatig lees je in de krant dat er een gebouw ontruimd moest worden. En ja…de kans is klein dat dat nodig.
Bij een ontruiming zijn de emoties het grootste probleem. Men kan angstig worden waardoor beheerst en gecontroleerd gedrag ver te zoeken is. Je denkt alleen aan jezelf waardoor jijzelf en anderen in grotere problemen kunnen komen. Daarom is het goed om deze oefening uit te voeren, zodat de procedure geleidelijk bekend wordt.

Evaluatie

Als BHV’team zullen wij deze oefening evalueren om te zien welke zaken verbetering behoeven.
Juist daarom is het van belang dat ieder deze instructies opvolgt zodat wij als gemeente aan veiligheid denken en ook hierbij er voor elkaar zijn.

Afdrukken E-mailadres

God bestaat echt hoor!
Ik heb hem vanochtend nog gesproken!