Interkerkelijk gebed voor Apeldoorn

Zondagavond 22 april 2018

Bidden voor Apeldoorn en omliggende dorpen

Vanaf 19.00 uur ontvangst met koffie en thee. 

Om 19.30 uur: aanvang gebed,  met speciale aandacht voor de jongeren. een extra ruimte voor aanbidding en voor creatief gebed.

Plaats: Berea Noord, Kruispunt, Zilverschoon 114 (Mheenpark) Apeldoorn

Berea Noord zou graag de jeugd er wat meer bij gebed betrekken. Vandaar dat na een gezamenlijk begin in drie ruimten gebeden wordt:

  • In de grote zaal aanbidding met muzikale ondersteuning door een interkerkelijk team
  • In de ontmoetingshal bidden in kleine groepjes, zoals we dat tot nu toe altijd doen
  • In de tussenruimte op een creatieve manier met gebed bezig zijn.

Nadien wordt de avond weer gezamenlijk afgesloten.

Met hartelijke groet,
namens Berea Noord: het Oudstenteam, Chris en Maja Berendsen en Joanne Kervel
namens het Interkerkelijk Gebed voor Apeldoorn: Theo van Vlijmen en Luc Cozijnsen

Afdrukken E-mailadres

Geef vandaag liefde. Wees lief voor anderen. Wees lief voor je gezin. Wees lief voor God. Hij zal ervoor zorgen dat je genoeg liefde hebt en Hij geeft je er meer voor terug dan je ooit zou kunnen weggeven.