Vakantiegeld Samen Delen 2018

vakantiegeld samen delenHeeft u uw vakantie al geboekt? Dan bent u niet de enige. Veel mensen zijn in deze tijd van het jaar bezig met de vraag waar zij deze zomer naartoe op vakantie gaan. Maar er zijn ook veel mensen die daar alleen maar van kunnen dromen. Voor hen is een vakantie simpelweg onbetaalbaar.

Dit jaar wordt voor de achtste keer de actie Vakantiegeld Samen Delen gehouden. Ook onze gemeente doet dit keer mee, samen met meer dan twintig andere kerken in Apeldoorn. Met deze actie willen we aandacht vragen voor de grote verschillen in inkomen onder de inwoners van Apeldoorn. En daarnaast de inwoners van Apeldoorn uitnodigen om een deel van hun vakantiegeld te delen met wie weinig of niets hebben.

Op dit moment zijn diverse werkgroepen in de stad aan het werk om de actie voor te bereiden. Tot en met juni zult u op verschillende momenten aan de actie worden herinnerd. U hoort dan ook hoe u een aanvraag kunt doen of hoe u uw financiële bijdrage kunt leveren. Alvast een eerste herinnering!

Voor meer informatie, zie www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl

Afdrukken E-mailadres

Evolutie?
Waarom moeilijk doen als het ook in zes dagen kan!