Wij hanteren in onze kerk de vastgestelde uniforme afkortingen.

Kerkdienst GKV Apeldoorn Zuid De Voorhof

Het nieuwe Gereformeerde Kerkboek is er en het landschap van alle liedbundeld wordt er daardoor niet eenvoudiger op. Hoe meer bundels, hoe meer kans dat er wat fout gaat.

Vooral als je zoals bij ons een vacante gemeente bent en er een grote verscheidenheid aan predikanten is. Het is daarom extra belangrijk om duidelijkheid te verschaffen in afkortingen die gehanteerd worden in de liturgie. Het steunpunt liturgie schrijft deze week in hun nieuwsbrief daar het volgende over:

Welke afkortingen zijn handig? De Generale Synode van Ede 2014 gaf al advies:

• LB = Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk
• LvK of LvdK = Liedboek voor de kerken
De afkorting voor het Gereformeerd Kerkboek is simpelweg GK.

En wat te doen met het onderscheid tussen het oude en het nieuwe GK? Het is niet de bedoeling dat die twee bundels naast elkaar blijven bestaan. Er maar één GK en dat is de nieuwe uitgave. In de overgangsperiode kan het handig zijn om tijdelijk nog wel een onderscheid te maken. In dat geval is GK het nieuwe Gereformeerd Kerkboek en GK06 het oude (want verschenen in 2006).

Als iedereen die afkortingen hanteert, is er geen misverstand meer mogelijk. Hier de afkortingen nogmaals op een rijtje zoals wij die vanaf nu ook in De Voorhof gebruiken.

Ps voor Psalmen (GKV)
GK voor Gereformeerd Kerkboek (2017)
GK06 voor Gereformeerd Kerkboek (2006)
LvdK voor Liedboek voor de Kerken (1973) 
LB voor het Liedboek (2013) 
PvN voor Psalmen voor NU
Opw voor Opwekking

Afdrukken E-mailadres

Wil je winnen?

Wees dan bereid om je volledig in te zetten.