Aanbidding en gebed tijdens Serious Request

In de week van Serious Request is het gebouw aan de Paslaan 9, links van Menorah, beschikbaar gesteld voor aanbidding en gebed. Dit willen doen op:

  • maandag 18 t/m zaterdag 23 december van 10.00-13.00 uur en
  • maandag 18 t/m vrijdag 22 december van 19.00-21.00 uur.

Wij geloven dat God Zelf ons heeft uitgenodigd om hier in gebed mee bezig te zijn en dat Hij Zijn Licht wil laten schijnen.

Wat mooi als christenen, jong en oud, van allerlei kerken en geloofsgemeenschappen samen de Naam van Jezus gaan verheerlijken in gebed en aanbidding.

Het is geen actie om zelf in de publiciteit te komen , maar om de Here Jezus uit te nodigen in Apeldoorn en in Nederland om bij dit hele gebeuren aanwezig te zijn, zodat Hij zichtbaar wordt door alles heen.

Mooi is dat in de Visie van 2 t/m 8 december 2017, op blz. 18 een artikel staat over de actie “Honderdtien uur bijbellezen”. Ronald Dashorst van de Emmausparochie: " De reacties zijn echt heel positief. Ik denk dat de Heer aan het werk is. Rond het Glazen huis gebeurt iets. Dat is een wonder van de Heilige Geest. als je daar de ruimte voor geeft, komt alles in beweging."

En voor die ruimte kunnen wij mede zorgen door gebed en aanbidding!

Onze vraag is of jullie hierin een plek willen innemen, als muzikant, als bidder, of om een ochtend of avond of aanwezig te zijn. Ook mensen die graag iets willen betekenen in het verzorgen van koffie en thee en af en toe wat broodjes of een eenvoudige maaltijd, worden uitgenodigd zich op te geven. En als iemand iets bakken; dat mag natuurlijk ook.

Geef je op via de intekenlijst, of neem contact op met onderstaande.

Johannes 17, v. 20-21 : " En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt".

In Christus verbonden,

hartelijke groeten,

Theo van Vlijmen, 06-10634040

Afdrukken E-mailadres

Liefde is God en God is liefde.