Wetenschap in de kerk?

Inspiratieavond

Wat is de invloed van wetenschap op het geloof? Hoe ver is de wetenschap? Raak je hierdoor verwonderd of juist aan het twijfelen?

Veel gelovigen vinden het gesprek over geloof, Bijbel en de grote vragen vanuit de wetenschap lastig. Bijvoorbeeld omdat kennis ontbreekt. Maar ook omdat onduidelijk is of en hoe de link tussen wetenschap en persoonlijk geloof moet worden gelegd.

Dat het noodzakelijk is het gesprek wel te voeren in de kerk, blijkt uit het feit dat zowel jongeren als ouderen de kerk verlaten omdat zij zich niet serieus genomen voelen (en weten) met hun vragen over geloof en wetenschap.

Daarom organiseert ForumC in samenwerking met het Praktijkcentrum een inspiratieavond over ‘Wetenschap in de kerk’

De inspiratieavond is bedoeld voor iedereen die zich herkende in bovenstaande omschrijving (18+).

Groningen

Datum: 21 november 2017
Locatie: Oosterkerk, E. Thomassen à Thuessinklaan 1, 9713 JP Groningen

Wageningen

Datum: 14 december 2017
Locatie: De Wagenburcht, Kastanjeweg 2, 6706 BE Wageningen

Prijs

€ 19,90 euro per persoon

Tijden

19.30 - 21.30 uur

Aanmelden

Naast deze inspiratieavond, is er ook een inspiratieavond over ‘De grote vragen van jongeren’. Klik hier voor meer informatie. Voor beide inspiratieavonden moet je jezelf aanmelden. Dus ben je van plan om beide inspiratieavonden te bezoeken, meld je dan voor beide inspiratieavonden aan!

Tags: geloof en wetenschap

Afdrukken E-mailadres

Er is iemand die je hart kent en alles wat er zich afspeelt. En toch houdt Hij van jou.