Cursus Pastorale toerusting

Komend seizoen gaan in onze gemeente voor het eerst acht pastoraal werkers M/V aan de slag. Zij zullen samen met de wijkouderlingen de gemeente in gaan om (huis)bezoeken af te leggen. In de afgelopen maanden kregen zij een cursus aangeboden om zich daarop voor te bereiden. Wat hebben ze daar geleerd? Hieronder een korte impressie:

Met de aanstaande pastoraal werkers en een aantal andere gemeenteleden hebben we onder leiding van cursusleider Jan van Raalte zes mooie en leerzame avonden gehad. We hebben daarbij soms ook ontzettend veel plezier gehad, goede en serieuze gesprekken gevoerd en met en voor elkaar gebeden. Daarbij hebben we elkaar nog beter leren kennen en waarderen.

Wat hebben we geleerd en hoe zijn we toegerust?

We zijn begonnen met de theorie: wat is pastoraat eigenlijk en welke soorten pastoraat zijn er? Wat zegt de bijbel over pastoraat? Wat moet je basishouding zijn als pastoraal werker? De woorden: echtheid-aanvaarding-empathie spelen daarin een belangrijke rol. Gedurende heel de cursus kwamen die woorden steeds terug.

God zegt in Exodus 34:6 dat Hij liefdevol, genadig, trouw, geduldig en waarachtig is. Als pastoraal werker mag je zo ook Gods liefde weerspiegelen in het pastoraat; een stukje meelopen op de levens en geloofsweg van je broeders en zusters.

Bij drie van de zes cursusavonden was, naast cursusleider Jan van Raalte ook trainings- en improvisatieacteur Agaath Kroese aanwezig om samen met ons praktisch bezig te gaan. Met haar oefenden we de geleerde luister- en gespreksvaardigheden d.m.v. bijv. luisteroefeningen en rollenspellen. Best spannend en lastig soms, maar ook erg leerzaam. Juist dit soort oefeningen zorgen tegelijk ook voor plezier en een gevoel van verbondenheid. Fouten maken mag, dat doen we
allemaal en we leren ervan!

We hebben op deze avonden onze rugzak gevuld met bagage: kennis van soorten vragen, open vragen, gesloten vragen, cocktailvragen, suggestieve vragen. Met luistervaardigheden en gespreksvaardigheden zoals samenvatten en doorvragen.
De laatste twee avonden hebben we ingezoomd op bijbelgebruik bij het pastoraat en de rolvan het gebed in het pastoraat. Ook hebben we gekeken naar het huisbezoek. Wat is dat precies, wat is de bedoeling ervan en wat moet de inhoud ervan zijn?

We zien na zes avonden terug op een mooie cursus.

En nu moeten we het gewoon gaan doen! Maar wat we ook hebben geleerd en mogen weten: we hoeven het niet zelf te doen. De Geest geeft onze woorden gewicht. We mogen weten dat Hij in ons wonen wil en ervoor zorgen wil dat “de woorden van mijn mond God behagen en de overpeinzingenvan mijn hart Hem bekoren”(ps 19:15)

Afdrukken E-mailadres

Soms moet je in goed vertrouwen een stap in de juiste richting zetten en dan zal God je tegemoet komen. Hij zal doen wat jij niet kunt.