De beroepingscommissie is op zoek naar een predikant voor De Voorhof

Vacatur prediaknt GKV Apeldoorn Zuid

Onze gemeente is vacant. Dat betekent dat er in onze kerk een vacature is voor een predikant. Een predikant solliciteert niet eigenhandig op een vacature maar wordt beroepen.

Opdracht

De beroepingscommissie heeft de opdracht om een gemotiveerde voordracht te doen voor een passende predikant voor de GKV Apeldoorn – Zuid.
Als leidraad voor de werkzaamheden gebruiken we de “Handreiking voor beroepingswerk in de GKV” van het Steunpunt Kerkenwerk.
Uitgangspunt van de commissie is het predikantenprofiel dat de kerkenraad voor onze gemeente heeft opgesteld. Verder houdt de commissie rekening met de financiële mogelijkheden van de gemeente, waarnaar eind 2016 onderzoek is gedaan.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Als je door iemand te kort bent gedaan, zet het hem dan betaald door hem te vergeven. Dat is iets wat niet snel vergeten zal worden.