De "Wall of Remembrance" wordt in onze kerk ingericht.

U hebt er vast al van gelezen via het kerkenraadverslag. De Wall of Re- membrance of de Muur van Herinnering. Maar wat is dat? En waarom wordt deze aangebracht?
Het trajectteam en de coördinator eredienst hebben hier uitvoerig over na- gedacht en vervolgens een voorstel bij de kerkenraad neergelegd. Na en- kele nadere vragen te hebben beantwoord is ook de kerkenraad akkoord gegaan met het voorstel om een plaats van herinnering in te richten, de Wall of Remembrance.

Vele kerken kennen dit en hebben dit al jaren, een plek waar ze de overle- denen van dat jaar herdenken. Dat kan variëren van een lijstje met namen aan de muur tot een compleet kunstwerk of kunsthoek. Wat vast staat is dat de herdenkingsplaats in verband staat met het herdenken van de over- ledenen op eeuwigheidzondag, de laatste zondag voor advent. Nu willen we ook een dergelijke plaats inrichten in ons kerkgebouw. Hoe? Daar wordt nog in overleg met de koster over nagedacht. En natuurlijk be- trekken we de nabestaanden, voor zover mogelijk, daar ook bij. U wordt, als dat van toepassing is, benaderd door de coördinator eredienst, die dit ook gaat coördineren.

Waarom doe we dit eigenlijk? We belijden elke zondag ons geloof met de Kerk van alle tijden en alle plaatsen. Zij die overleden zijn, zijn ons voor- gegaan naar het huis van de Vader, maar zij maken nog altijd deel uit van de kerk. Echter, het gevaar is daar dat ze al snel in de vergetelheid raken. Hun namen verdwijnen geruisloos uit onze Wegwijzer. Dat voelt niet goed. Zij deden en doen er nog steeds toe. Ze zijn en waren een deel van ons leven, van ons leven als gemeente. Ook nadat zij van ons zijn heen ge- gaan blijven we aan hen verbonden, zie wat 1 Thessalonicenzen 4 : 13 t/m 18 daarover zegt.

Daarom willen we een plaats creëren waarlangs we die verbondenheid symbolisch gestalte willen geven.
De komende maanden zullen we gebruiken om deze plek, deze Wall of Remembrance te realiseren.

Afdrukken E-mail

Speel vandaag maar voor God. Hoe je dat kunt doen? Ga liefdevol met een ander om, want God is liefde.