Steun de ZOA in deze wereld vol met armoede en rampen.

In een wereld vol conflicten, onrecht, armoede en rampen draagt ZOA bij aan hoop en herstel.

Dat doen we door ons in te zetten voor hulp, hoop en herstel voor mensen die slachtoffer worden van een natuurramp of gewapend conflict. We bieden noodhulp en werken daarnaast met de lokale gemeenschap aan wederopbouw. Zo zetten we er ons samen voor in dat mensen weer zelfstandig kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud. Het christelijk geloof is daarbij onze motivatie.

ZOA

Wij ondersteunen de actie van ZOA. Als diaconie willen dit werk mee ondersteunen door de collecteopbrengst van zondag 2 april 2017 te bestemmen voor de noodhulp. Met onze steun kunnen ze mensen de hulp bieden die het meest nodig is, zoals voedsel en schoon drinkwater. We bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Help mee

Afdrukken E-mail

God bestaat echt hoor!
Ik heb hem vanochtend nog gesproken!