Lees en volg online alles over de Synode 2014

Samen zijn wij kerk, samen willen we ons inzetten voor Gods Koninkrijk. Dit jaar komt de synode van onze kerken weer bij elkaar om de zaken te behartigen die we als kerken samen willen regelen. Er gebeurd veel in de kerk. De kerk is veelzijdig en is actief op allerlei gebied. Dagelijks geven mensen invulling aan het samen kerk zijn.

synode 2014

Tijdens de synode bespreken afgevaardigen uit onze kerken het werk dat de afgelopen drie jaar gedaan is. Ze nemen besluiten over hoe het werk voortgezet moet worden. En ze geven deputaten (commissies met een speciale opdracht) nieuwe opdrachten mee voor de komende drie jaren.

De opdrachten worden door ongeveer 25 deputaatschappen uitgevoerd en gerapporteerd aan de synode.

Alle informatie over de synode, de onderwerpen, de besluiten etc. leest u op de speciale website www.synode.gkv.nl

Afdrukken E-mailadres

Beleefd zijn kost niets, maar het is wel onbetaalbaar.