Maak kennis met het vernieuwde Liedboek!

Dit jaar wordt het Liedboek voor de kerken vernieuwd. Op de website www.liedboek.nl kunt u de redenen zien waarom het huidige Liedboek uit 1973 niet meer voldoet. Sinds die tijd zijn veel nieuwe liederen verschenen. De kerken zijn pluriformer geworden.

Er bestaan verschillende stromingen naast elkaar. Door deze diversiteit is er niet alleen behoefte aan andere liederen, maar ook aan andersoortige. De vorm van de kerkdiensten is sinds '73 veranderd. Dit vraagt om andere zangvormen naast het strofische lied.

Op donderdag 28 februari kunnen we in Apeldoorn kennis maken met het nieuwe Liedboek.

In de Grote Kerk aan de Loolaan wordt een regionale zangavond georga-niseerd, aanvang 20.00 uur, afsluiting ongeveer 22.00 uur. Hier wordt iets verteld over de werkwijze die werd gevolgd bij de totstandkoming van dit liedboek. Ook wordt er gezamenlijk veel gezongen.

Verwacht wordt dat in april\mei Deputaten liturgie en kerkmuziek met een voorstel komen voor de volgende synode van Ede. Daarna wordt bezien hoe wij als gereformeerde kerk hiermee om kunnen gaan.

Afdrukken E-mailadres

Evolutie?
Waarom moeilijk doen als het ook in zes dagen kan!