De diaconale visie van GKV Apeldoorn-Zuid

In de afgelopen maanden heeft de diaconoe in enkele artikelen hun visie publiceerd. Een visie waarin het werk van een diaken is uitgelegd, wat een diaconale gemeente is en wat diaconaat inhoud. Het zijn voor ons als diakenen waardevolle uitgangspunten om er mee de gemeente in te gaan. Zoals u in deze artikeln kunt lezen is het een veelzijdig ambt waar God ons voor heeft geroepen. Immers het ambt blijft een roeping van God zelf en Hij geeft ons dan ook de opdracht hier mee aan het werk te gaan in zijn gemeente en wel in Apeldoorn-Zuid.

Diakenen moeten keuzes maken en prioriteiten stellen bij hun werk. Een toekomstvisie kan daarbij helpen. Zo krijgt de diaconie beter zicht op waar behoefte aan is in de gemeente en waar we aandacht aan moeten geven. Dat motiveert: diakenen en gemeenteleden weten beter wat er van hen verwacht wordt. Met een toekomstvisie voor vier jaar kan de diaconie per jaar gericht een aantal zaken en taken verrichten binnen, maar ook buiten de kerkelijke gemeente.

We zien als diaconie en gemeente duidelijker dat wat we doen een bijdrage kan zijn aan het diaconale gemeente-zijn in deze tijd. Zowel naar binnen, maar ook naar buiten toe. Dat bemoedigt, dat inspireert. In een visieplan willen we de plannen en behoefte van ons als diakenen en van de gemeente vastleggen waar we naar toe willen groeien in de komende jaren.

De diaconie vraagt in de huisbezoeken aan gemeenteleden aan te geven wat zij belangrijk vinden om te gaan doen. Deze suggesties worden meegenomen in de toekomstvisieplan 2012-2016.

Diaconie Apeldoorn-Zuid  JGS

De artikelen vindt u hier >>>
 

Afdrukken E-mailadres

Evolutie?
Waarom moeilijk doen als het ook in zes dagen kan!