Jaarthema 2016 - 2017 is Relaties

  • kinderen
  • barbeque
  • ds-r-vellinga
  • aftrap
  • subgroep

Samen sterker worden en samen groeien als gemeente van God.

Zo kan het jaarthema Relaties het beste worden samengevat. Het trajectteam heeft in overleg met de kerkenraad dit thema vastgesteld om verder te werken aan de verbinding binnen onze gemeente.

Door het jaar heen zullen er meerdere activitieten worden gehouden en worden gemeenteleden opgeroepen actief met dit thema bezig te gaan thuis en in gezamenlijkheid van Bijbelstudiesclubs, verenigingen, miniwijken en thuisgroepen.

Op deze pagina zal door het jaar heen informatie worden gedeeld die kan helpen met het bezig zijn met het jaarthema.

Startweekend

Op zaterdag 27 en zondag 28 augustus werd de aftrap gegeven van het jaarthema middels een startweekend. De omstandigheden waren mooi. Schitterend weer en een goede opkomst. Het werd een gezellig weekend vol met ontmoeting en geloofsverdieping.
Op het programma stond onder andere: teambuilding, lofprijzing, geloofsgesprekken, barbeque, kerkdienst, ontmoeting, high tea, sing in en nog meer activiteiten voor klein en groot, jong en oud.

Ds. Roelof Vellinga

Ds. Roelof Vellinga in GKV Apeldoorn Zuid

Ds. Roelof Vellinga is door het trajectteam aangetrokken om de activiteiten binnen het jaarthema te begeleiden en hij was het die de aftrap gaf door middel van een korte overdenking.

Deze overdenking kunt u hier nalezen >>>

Zondag

De zondag starte met ontmoeting en daarna een kerkdienst geleid door Ds. Roelof Vellinga. Na de dienst volgde geloofsgesprekken en ging de gemeente in subgroepjes verder doorpraten over de preek. De dag en daarmee het startweekend werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.

De tekst van de preek kunt u hier nalezen >>> 

Er is iemand die je hart kent en alles wat er zich afspeelt. En toch houdt Hij van jou.